Imprint

Imprint

German Company seat:

Computerservice.arminfischer.com
office@arminfischer.com
+4917621008967

Computerservice.arminfischer.de // Armin Fischer Dienstleistungen
c/o Armin Fischer
Hauptstr. 70
DE-96117 Memmelsdorf

Phone fixed VoiP in int.: +49 951 25 29 53 67
Mobile DE / SMS/ Messenger : +4917621008967
e-mail: office@arminfischer.com

CEO:
Armin Fischer
office@arminfischer.com
+4917621008967

privacy policy:
Armin Fischer
office@arminfischer.com
+4917621008967


VAT/ UstID Number: DE232723558
Tax Office: Finanzamt Bamberg

Competent district court: Amtgsgericht Bamberg